Opdragelsesstile og motivation i familie

Foredrag om opdragelsesstile og motivation i familien

Lørdag d. 30. januar afholdte Cand.pæd.antropolog og Adjunkt Nurcan Celik samt Pyskolog Hilal Dogan foredrag.
Hilal Dogans oplæg var om opdragelsestile samt hvilken indflydelse disse har på børns udvikling. Hun uddybede de forskellige opdragelsesstile med forklarende billeder og videoklips.

Nurcan Celik fik snakket om vigtigheden af kommunikationen i familien, samt hvordan forældrene på en anerkendende stil kan være motiverede for deres børn i forbindelse med deres uddannelse.

Vi takker begge vores oplægsholdere, samt alle vores deltagende gæster for deres deltagelse, og ser frem til vores kommende begivenheder fremover.

 

mix

Opdragelse og integration

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union står for et arrangement om, hvordan tyrkiske forældre i forbindelse med opdragelse kan motivere og engagere deres børn, så de tager en uddannelse og engagerer sig i samfundslivet.

Det kan være via frivillige foreninger, sportsforeninger eller lokalpolitik.

Det er en vigtig forudsætning for at føle sig som en del af samfundet, forklarer formand for foreningen Mehmet Bahadir Dagli.

Arrangementet foregår Lørdag 30. januar kl. 12 til 14.30 på University College Sjælland – Universitetsvej 1 i det store Auditorium.

Et stort tab for Danmark

Lukning af tyrkisk som sprog, det vil være et stort tab for Danmark, både politisk, økonomisk og kulturelt. I henhold til tyrkisk, er Tyrkiet kandidatland til EU, og har et af de mest strategisk vigtige geopolitiske positioner i verden.

Sparerunden på Københavns Universitet betyder desværre lukning af tyrkisk som sprog, det vil være et stort tab for Danmark, både politisk, økonomisk og kulturelt. I henhold til tyrkisk, er Tyrkiet kandidatland til EU, og har et af de mest strategisk vigtige geopolitiske positioner i verden. Denne position har stor indflydelse for sikkerheden og energien i området og dermed hele Europa, dette ser vi også under flygtningekrisen, hvor Tyrkiet er blevet en vigtig alliancepartner for at håndtere flygtningekrisen.
Økonomisk har Tyrkiet oplevet en eksplosiv vækst, og oplever det stadigvæk, og dette har danske virksomheder gavn af.
Samhandelen mellem Danmark og Tyrkiet, er på otte mia. kr. og Udenrigsministeriet udpegede i 2013 Tyrkiet som et strategisk vigtigt vækstmarked, så samhandelen forventes at blive fordoblet inden for de kommende år.
550 danske virksomheder kan have stor gavn af kompetencerne, som de færdiguddannede fra tyrkisk på KU besidder. Derudover er tyrkerne den største minoritetsgruppe, og tyrkisk på Københavns Universitet er også med til at anerkende denne minoritet i Danmark.
Bevarelsen af tyrkisk på KU vil blot forstærke relationerne mellem Danmark-Tyrkiet, men også Danmark og de tyrkiske indvandrere samt efterkommere i landet.

Læs mere på: http://www.b.dk/din-mening/et-tab-for-danmark 

Foredrag – Selvværdets betydning og motivation

Foredrag d. 10. januar 2016:

DTAU-SDU fik afviklet sit første arrangement, hvor psykolog Gülşah Çeliker afholdte et oplæg om børn og unges selvværd samt folkeskolelærer Ismail Altıntaş der ligeledes holdte oplæg om vigtigheden af skole-hjemsamarbejdet.
Psykolog Gülşah Çeliker gennemgik Erikson-modellens forskellige faser der går fra 0-17 års alderen. Det er en otte fases udvikling der beskriver forskellige dilemmaer et barn går gennem. Igennem oplægget kom hun ind på to overordnede overskrifter, “lykkelige børn” og “fejltagelserne ved opdragelse af barnet”.
Med de overskrifter lavede hun en sammenligning og belyste plenum, hvilken metode der er den rette for at øge barnets selvværd og dermed også dets lykke. Hendes oplæg sluttede af med at plenum skulle inddeles to og to i grupper og diskutere tre metoder, som støtter et barns udvikling. Bagefter havde grupperne mulighed for at fortælle, hvad de kom frem til.
Folkeskolelære Ismail Altıntaş tog udgangspunkt i to relevante punkter. 1) folkeskolens formålsparagraf og 2) skolebestyrelsesvalget. Han opstillede to modeller med hensyn til børneopdragelse og synet på skolen, henholdsvis i Tyrkiet og i Danmark. Folkeskolelovens paragraf 1 understreger vigtigheden af samarbejdet mellem forældrene og skolen, for at give børn kundskaber og færdigheder. Han påpegede opdragelsen i de tyrkiske hjem, hvilket som konsekvens kunne fører til udfordringer ved barnets opvækst. Han understregede at ansvaret og rettighederne skal øges i takt med deres opvækst.
Vi takker alle vores gæster, samt oplægsholderne Psykolog Gülşah Çeliker og Folkeskolelærer Ismail Altıntaş for at dele ud af deres værdifulde viden og erfaring.

 

mix