Virksomhedsbesøg

Vi besøger danske virksomheder, der har en handelsrelation til Tyrkiet eller evt. gerne ønsker dette. Vores medlemmer har individuelt vidt forskellige uddannelsesbaggrunde såsom ingeniør, business, læge, jurister osv.
Til virksomhedsbesøget taler vi med relevante afdelinger og medarbejdere i virksomheden der beskæftiger sig med Tyrkiet, for at få indblik i de udfordringer virksomheden møder kulturelt, forretningsmæssigt eller juridisk med henblik på at byde ind med forslag.

Paneldebat

Vi arrangerer paneldebatter hvor fokus vil være emner relateret til dansk-tyrkiske borgere i Danmark. Disse emner kunne blandt andet være borgernes position i samfundet i forbindelse med deres uddannelse, beskæftigelse og demografiske forhold. Til paneldebatterne inviterer vi forskellige eksperter både fra Danmark og Tyrkiet, med henblik på at øge viden og kendskab til diverse problemstillinger.
Endvidere arrangerer vi paneldebatter som omhandler forholdet mellem Danmark og Tyrkiet ift. det økonomiske, politiske, kulturelle, juridiske forhold, EU-processen og andre emner, der kan øge vores viden samt interesse på disse områder.

Seminarer, konferencer, workshops m.m.

Vi inviterer oplægsholdere fra forskellige brancher og professioner, der vil komme med interessante nyheder, trends samt tips der kan øge din faglige viden, evner og kompetencer. Uanset om du f.eks. er læge, ingeniør, jurist eller revisor vil du kunne finde et arrangement der er tilpasset til det felt du arbejder med. Nogle gange vil dette gøres i samarbejde med danske eller tyrkiske privat virksomheder eller offentlige organisationer. Til vores workshops vil der være en praktisk tilgang til løsning af en konkret case eller en problemstilling.

Erfaring og netværksmøder

Vi har faglige udvalg og netværksgrupper, hvor vores medlemmer fra forskellige brancher mødes for at drøfte bestemte emner, hvor man via interaktion deler erfaring og viden på kryds og tværs. Det kan være alt fra ledere, jurister, økonomer, læger, ingeniører og revisorer, som oftest mødes en gang månedligt.
Vi har meget fokus på at det skal være udbytterigt for dig, og for at sikre denne effektivtet vil en given leder invitere medlemmerne til et møde med et bestemt emne, med henblik på videns- og erfaringsudveksling.