DTAU på besøg hos Tyrkiets ambassadør

DTAU besøgte fredag d. 12. juni 2015 Tyrkiets ambassade i København og afholdte et møde med ambassadøren, Hr. Mehmet Dönmez.

Til mødet fik vi introduceret os selv med henblik på en idéudveksling af, hvordan vi kan øge kendskabet samt samarbejdet mellem Danmark og Tyrkiet.

Derudover fik vi generelt snakket om hvordan vi ønsker at øge uddannelsesniveauet blandt borgere med oprindelse fra Tyrkiet i Danmark.
Ambassadøren viste interesse for vores initiativer og udtrykte hans opbakning til vores fremadrettede projekter.

Vi takker ambassadøren for deres gæstfrihed, og glæder os til en videreudvikling af vores mulige samarbejde fremadrettet.

Danimarka’daki Türk akademisyenler üniversitelerin kapılarını ailelere açıyor

Kilde: Haberler.dk |

Danimarka Türkiye Akademisyenler Birliği ne zaman kuruldu?

Mehmet Bahadır Dağlı: Danimarka Türkiye Akademisyenler Birliği 5 Nisan 2015’te gönüllülük esaslarına bağlı olarak, hiçbir kar amacı gütmeden, Danimarka’da doğmuş, yetişmiş ve Danimarka eğitim sisteminden geçmiş, kişilerce kurulmuş bir dernektir.

Danimarka’daki hangi üniversitelerde dernekleriniz var?

Mehmet Bahadır Dağlı: Şuan Danimarka’nın 7 üniversitesinde de derneklerimiz bulunmakta.

Elif Kılıç: Ben Arhus Üniversitesi başkanıyım ve biz şimdilik Arhus’ta 5 kişiyiz. Ayda bir defa toplanıyoruz.

Derneğiniz bağımsız mı?

Mehmet Bahadır Dağlı: Derneğimiz hiçbir siyasi ya da dini cemaate mensup değildir. Tamamen bağımsız kendi inisiyatiflerimizle kurduğumuz bir dernektir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez fark etmez akademisyen arkadaşlarımızın katılabileceği bir dernektir.

Derneğinizdeki hedefleriniz neler?

Mehmet Bahadır Dağlı: Başlıca hedeflerimiz arasında Türk toplumumuzu güzel bir şekilde Danimarka’da temsil etmek yer alıyor. Akademisyenler olarak gençlerimize iyi örnekler olmak istiyoruz ve onların eğitim seviyesinin arttırılmasını hedefliyoruz. Farklı dallarda eğitim gören akademisyenler arasındaki ağ oluşturulması da hedeflerimiz arasında bulunuyor. Türkiye’yi Danimarka’da güzel bir şekilde tanıtıp iki ülke arasında işbirliğinin arttırılmasını istiyoruz.

Elif Kılıç: Ne yazık ki birçok genç arkadaş üniversite eğitimini yarım bırakıyor. Biz bunların önüne geçmek istiyoruz.  Danimarka’da imkânlar var, gençlerimizin bu imkânlardan faydalanıp iyi bir eğitim sahibi olmaları için destek olmak istiyoruz.

Derneğinizde ne tür etkinlik planlarınız var?

Mehmet Bahadır Dağlı: İlk yapacağımız etkinlik yazdan sonra olacak. Bütün ailelerimizi ve gençlerimizi üniversitelere davet edip üniversite eğitimi ve imkânları hakkında bilgilendireceğiz.

Kaç üyeniz var?

Mehmet Bahadır Dağlı: Şuanda yaklaşık 60 üyeyiz derneğimizde. Danimarka’da üniversite öğrencisi yaklaşık 2.500 civarında Türk kökenli var. Biz 3 yıl içinde 300 üyeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Akademisyenler derneğinize neden üye olsunlar?

Mehmet Bahadır Dağlı: Biz istiyoruz ki bu topluma aktif bir şekilde katkıda bulunalım, çünkü sesimiz daha çok duyulsun güzel bir şekilde duyuralım Danimarka’daki Türk toplumunu güzel bir şekilde tanıtıp, itibarımızı arttırmak ve imajımızı güzel bir yönde değiştirelim.

Mehmet Bahadır Dağlı: Üye olanlara farklı etkinlikler ve faaliyetler düzenlemek istiyoruz. Şirket gezileri, seminerler, konferanslar ve yurtdışından uzmanlar getirip kendimizi geliştirmeyi çabalıyoruz. Ayrıca üye olanlar hazırlamış olduğumuz rehberlik programı çerçevesi dâhilinde diğer akademisyen gençlere ve lise öğrencilerine rehberlik de yapabilecek.

Elif Kılıç: Ben Århus başkanı olarak, tüm Türk akademisyen arkadaşlarımızı davet etmek istiyorum. Bize katılmalarını istiyorum. Tek bu şekilde hep beraber daha iyi yerlere varabiliriz.

Akademisyenler derneğinize nasıl üye olabilir? Üyelik ücreti ne kadar?

Üyelik yıllık 100 kron. Sayfamız dtau.dk ‘dan ve ya Facebook sayfamız Dansk Tyrkisk Akademiker Union’dan bize ulaşıp üye olabilirler.

 

DTAU-SUNDHED

IMG_9118 IMG_9126

Søndag d. 14. juni afholdte DTAU-SDU opstartsmøde for pilotprojektet DTAU-SUNDHED.

Vi kan med glæde meddele DTAU-SUNDHED nu er etableret. Udvalget vil med bidrage med viden inden for sundhed til borgere med oprindelse i Tyrkiet, danne et fagligt netværk, samt hjælpe børn og unge med oprindelse i Tyrkiet til en sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Somalisk SundhedsForbund deltog som gæster, delte deres viden samt succeshistorie. Ida Nygaard Mottelson som skriver speciale i problemer og misforståelser indenfor professionel tolkning i det danske sundhedsvæsen, gjorde os opmærksomme på nødvendigheden af dette tiltag.

Vi takker alle deltagerne såvel som gæster, for et udbytterigt møde.

DTAU-SUNHED Udvalgsmedlemmer:

Formand: Sengul Sari, Ph.d. Folkesundhedsvidenskab
Næstformand: Meryem Güler, Sygeplejerske
Sekretær: Sukriye Corap, Læge
Økonomi: Esranur Celik, Farmaceut
Kommunikation: Ayse Corap, Medicin
Koordinator: Hatice Isik, Læge
Medlemmer: Derya Taskin, Sygeplejerske

Med venlig hilsen
DTAU-SDU
Lokalbestyrelsen

Dansk-tyrkisk delegation på besøg

Kilde: www.tgy.dk / Tårnby Gymnasium |

TG har idag været vært for et møde mellem projektkoordinator Ali Arif Dogan fra samarbejdsskolen Nuri Akin Anadolu Lisesi, Dansk-Tyrkisk Akademiker Union og Tårnby Gymnasium. Vi har etableret en samarbejdsaftale om udveksling af elever, og glæder os til at elever skal få indtryk af livet som ung i henholdsvis Istanbul og på Amager.

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union (DTAU) har bidraget med gode ideer om både motivation af unge gymnasieelever og om en øget udvikling af kendskabet til Tyrkiet blandt danske unge.

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union er en nystartet frivillig forening, som er stiftet af unge akademikere med oprindelse fra Tyrkiet.

 

Tyrkiske studerende i landsdækkende forening

Kilde: www.CBSOBSERVER.dk |

En ny studenterorganisation har set dagens lys på CBS, men har også afdelinger på 6 andre danske universiteter. Fokus er i lige så høj grad på kommende studerende som på nuværende.

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union (DTAU) handler om at sætte fokus på uddannelsesmuligheder for danskere med oprindelse i Tyrkiet.

For ca. 2 år siden fik Mehmet Bahadir Dagli (kandidat studerende på SDU) ideen til den nydannede organisation.

Mehmet oplevede at borgere med oprindelse fra Tyrkiet havde et dårligt i ry i medierne, og vidste at kun få unge med tyrkiske rødder tog en videregående uddannelse.

Med en ikke-højtuddannet forældregeneration, var der ikke særlig mange rollemodeller, og ikke særlig meget vejledning at finde for de unge. Det ville Mehmet Bahadir Dagli lave om på, og det var han ikke alene om.

5. april blev DTAU stiftet, og der er nu 49 bestyrelsesmedlemmer, fordelt på hovedbestyrelsen og de 7 lokalbestyrelser på de største danske universiteter CBS, KU, DTU, SDU, RUC, Aarhus universitet og Aalborg universitet.

Motiverende rollebilleder for de unge

Den 19. april blev det CBS’s tur til at få en lokalbestyrelse, og med Mehmet Salih Demir (HD 2. Del Regnskabsanalyse og Økonomistyring) på formandsposten er stilen klar.

Han er ikke i tvivl om at der er et behov i samfundet, som DTAU kan udfylde.

– Statistikkerne viser at folk med oprindelse fra Tyrkiet ikke klarer sig særlig godt i uddannelsessystemet. Det bunder alt ofte i at forældrene ikke har en videregående uddannelse og derfor ikke kan vejlede deres børn fyldestgørende, siger han og tilføjer:

– Der er desværre også en tendens til at vi med tyrkisk baggrund erhvervsmæssigt har et negativt image i samfundet, og bliver set som taxachauffører og pizzamænd. Vi vil gerne påvirke samfundets generelle syn på os, og vise de unge med tyrkisk baggrund at der er mange andre muligheder, og dermed motivere dem til at tage en længere videregående uddannelse.

De unge skal inviteres indenfor på universiteterne

I en kultur hvor traditionen sjældent leder de unge ind på en lang videregående uddannelse, er det nødvendigt at få brudt isen og vise hvad det vil sige at læse på universitetet – både overfor de unge, men i lige så høj grad overfor forældrene.

Det er det DTAU vil hjælpe med ved at invitere unge med oprindelse fra Tyrkiet og deres forældre indenfor på universiteterne. Her vil de fortælle om hvilke muligheder, der er, og hvad det egentlig vil sige at læse på universitetet.

Et netværk af muligheder

Når man har den samme baggrund, oplever man ofte mange af de samme udfordringer gennem sit liv, så selvom DTAU ikke handler om kultur mener Mehmet Salih Demir, at den spiller en væsentlig rolle:

– I og med vi kommer fra det samme kulturelle bagland står vi ofte overfor mange af de samme udfordringer uddannelses- og erhvervsmæssigt, og der kan vi hjælpe hinanden gennem erfarings- og vidensdeling. Det er nemmere for os at forholde os til udfordringerne end én som ikke kender til kulturen:

– Det handler ikke om, at vi vil udelukke alle de andre studerende med anden kulturel baggrund, men det er et spørgsmål om at vi har vores ekspertise i dansk-tyrkisk kultur, og vi ville ikke på samme måde kunne hjælpe folk fra kulturer som vi ikke ved noget nok om.

Vil gerne blive et talerør for en minoritetsgruppe

Et andet mål for DTAU er at blive en anerkendt organisation, der uden politisk eller religiøs tilknytning, men med ekspertise og viden kan udtale sig på vegne af en minoritetsgruppe der ofte kæmper mod fordomme.

– Hvis der er nogle aktuelle emner som berører os, vil vi gerne kunne gå ind på akademisk niveau og repræsentere vores befolkningsgruppe, samtidig med at vi har en neutral vinkel siger Mehmet Salih Demir.

Bygger bro mellem studerende og virksomheder

Et punkt hvor DTAU ligner mange af de andre studenterorganisationer, dog med et tvist, er når det gælder de studerendes netværk og muligheder udenfor studiet.

DTAU vil gerne hjælpe deres medlemmer, som allerede er i gang med en videregående uddannelse, med at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Helt præcis på den del af arbejdsmarkedet som linker Tyrkiet og Danmark sammen.

Som Mehmet Salih Demir forklarer: Her er der nogle mennesker som har en masse ressourcer indenfor sprog og kultur, som lige nu ikke bliver udnyttet, og vi mener at både studerende og virksomheder kunne få gavn af et samarbejde.

Paneldebatter og foredrag skal være byggestenene

Det er meget nemt at sige at man gerne vil bygge bro mellem studerende og virksomheder, men det kræver mere end bare ord. – og så alligevel ikke.

DTAU har vedtaget at der skal være minimum 5 arrangementer om året på hver af de 7 uddannelsesinstitutioner. De forskellige aktiviteter bliver så tilpasset de forskellige universiteter, og er gratis for deres medlemmer.

På CBS er planen ifølge Mehmet Salih Demir at lave paneldebatter og foredrag med forskellige erhvervsfolk der enten arbejder i eller med Tyrkiet. Derudover vil man forsøge at tage de studerende med ud på virksomhedsbesøg.

Hvordan bliver man medlem?

Som medlem i DTAU optages enhver, der har oprindelse i Tyrkiet, og er studerende eller dimittend fra en dansk videregående uddannelse. DTAU vil dog både afholde arrangementer for medlemmer men også arrangementer åbent for alle.

Der er et medlemsgebyr på 100,- årligt, som er med til at dække diverse udgifter til de forskellige arrangementer, såsom kaffe, leje af lokaler og lignende.

Hvis man er interesseret i at høre mere eller melde sig ind som medlem kan man skrive til info@dtau.dk eller gå ind på foreningens Facebookside.

 

Ny studenterforening: Dansk-tyrkere har brug for akademisk netværk

Kilde:  RUST |

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union er en ny forening på Syddansk Universitet i Odense. Foreningen har fokus på at give dansk-tyrkerne en fælles forening og dermed blive et stærkt akademisk talerør for borgerne fra Tyrkiet i det danske samfund. I torsdags havde de deres stiftende generalforsamling, som samtidig også var et informationsmøde for deres målgruppe.

Interessen for den nye frivillig landsforening er stor – derfor blev den stiftende generalforsamling flyttet til et større lokale end planlagt. Her kunne de fremmødte høre om Dansk-Tyrkisk Akademiker Unions forskellige mål. Herunder at øge uddannelsesniveauet hos dansk-tyrkere og bidrage med en lavere arbejdsløshed og faldende kriminalstatistik.

Initiativtageren bag den nye forening hedder Mehmet Bahadir Dagli, som er stifer og formand for foreningen. Han læser selv på Syddansk Universitet og bliver færdig her til sommer med sin kandidat i International Business and Management.

– Jeg følte virkelig, at der var behov får en forening som vi har nu. Der en del foreninger i Danmark, men ikke en, der retter sig mod tyrkiske akademikere og heller ikke en, der retter sig mod den danske offentlighed. Mange foreninger er meget indadvendte og retter sig mod tyrkerne selv. Vi vil vise det danske samfund, at tyrkerne tager en akademiske uddannelse, og gerne vil bidrage positivt til samfundet, siger Mehmet Bahadir Dagli.

Tyrkerne er den største minoritet i Danmark, men de har ikke et fælles talerør. Især akademikerne er meget adskilte i forskellige grupperinger.

– Det er det vi gerne vil gøre op med. Vores overordnede vision er at samle alle akademikere med tyrkisk baggrund i hele landet, fortæller formand Mehmet Bahadir Dagli.

Han påpeger, at alle er velkomne til at indtræde i den nye union uanset politisk eller religiøs overbevisning. Desuden skal den nye forening også være med til, at tyrkerne kan arbejde stærkere sammen.

– Når der sker ting eller der sker uretfærdigheder, så vil vi gerne have en repræsentant, der kan udtale sig for os alle så bredt som muligt, fortæller Mehmet Bahadir Dagli.

I hele april tager unionen for dansk-tyrkere ud til Danmarks forskellige universiteter for at holde informationsmøder. Planen er, at der i den nærmeste tid skal opstå lokalforeninger på syv af Danmarks universiteter. På de steder vil man så fokusere på at øge uddannelsesniveauet og det akademiske på landsplan.

– Vi vil meget gerne have flere dansk-tyrkere på universiteterne, så vi som minoritetsgruppe kan blive stærke i det danske samfund. I forhold til de andre minoritetsgrupper i Danmark, så halter vi bagefter. En bachelorrapport fra SDU viser, at tyrkiske drenge gennemsnitligt er sidst og tyrkiske drenge, der er efterkommere, er næstsidst, når det gælder om, hvem der tager en længere videregående uddannelse i forhold til de andre minoritetsgrupper i Danmark, siger Mehmet Bahadir Dagli.

 Første landsforening på  Syddansk Universitetdansk-tyrkisk 2

Den første af de syv landsforeninger vil blive oprettet på Syddansk Universitet i Odense. Planen er, at der fremadrettet vil blive afholdt forskellige arrangementer, som har til formål at knytte tyrkerne tættere til universitet og at de meget hurtigt får oprettet sig et akademisk netværk på universitetet.

– Vi vil også prøve på at optage et samarbejde mellem os og kommunen for at kunne realisere vores projekter, fortsætter formand for foreningen.

Unionen vil gerne vende det kendte billede om tyrkerne og vise, at der er nogle, der tager en universitetsuddannelse som her på Syddansk Universitet og som gerne vil bidrage til samfundet.

Et projekt, som allerede nu er fastlagt, er en forældreaften på Syddansk Universitet, hvor forældrene til de tyrkiske studerende har mulighed for at besøge universitet og få informationer om, hvor vigtigt en akademisk uddannelse er.

– Der vil være oplæg fra studerende med tyrkisk baggrund. Det er meget vigtigt, da mange tyrkiske studerendes forældre er ikke-akademikere og ikke har kendskab til universitetsuddannelsens betydning, siger Mehmet Bahadir Dagli.

Desuden vil der være en panel debat om Tyrkiet-EU processen og andre arrangementer, der skal forbedre kendskabet til Tyrkiet for alle interesserede. Blandt deltagerne i mødet i torsdags var blandt andet Bahar Kirici, som læser religion. På Facebook blev hun opmærksom på informationsmødet.

– Jeg læste lidt på det og så også TV-indslaget om den nye forening og det lød meget interessant. Noget lignende har ikke eksisteret før, siger Bahar Kirici.

På hendes studie er hun den eneste oprindelige tyrkiske studerende. Hun føler sig dog ikke fremmed på sit studie, da hun er vokset op i Danmark og føler sig som dansk-tyrker. Men når det kommer til skolearbejde eller opgaveskrivning, kan det være svært for hende at hente hjælp.

– Det er i de situationer, hvor jeg tror at en foreningen Dansk-Tyrkisk Akademiker Union kan vejlede en og komme med hjælp, afslutter Bahar Kirici.

 

 

Danimarka’da Akademisyen Gençlerden Sağlık Alanında Anlamlı Girişim

Kilde: DHA DIŞ HABER l www.haberler.com
Danimarka’da akademisyen gençlerden sağlık alanında anlamlı girişim

DANİMARKA’da bir süre önce kurulan Türk-Danimarka Akademisyenler Birliği, yeni bir proje için adım attı. Birlik Başkanı Mehmet Bahadır Dağlı, sağlık alanında çalışan akademisyenleri bir araya toplayarak, aralarında ağ oluşturmak istediklerini söyledi. Mehmet Bahadır Dağlı, amaçlarının Danimarka’da yaşayan ve sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamayan Türklere yönelik çalışmalar yürütmek olduğunu belirterek “Danimarka-Türk Akademisyenler Birliği olarak Danimarka’da sağlık alanında çalışan Türk kökenli akademisyenleri bir araya toparlamak üzereyiz. Bu çatı kuruluşu başta Danimarka’daki Türk halkına sağlık konusunda gönüllü olarak hizmet verecek. Halkımızı sağlık konusunda hem bilgilendireceğiz hem de karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olacağız. Bunun dışında gençlerimize doktor, diş hekimliği, eczacı, psikolog, hemşire ve benzeri meslek dallarında okumaları için teşvikte bulunup, yardımcı olacağız. Farklı meslek grupları arasında seminerler düzenleyip fikir alışverişinde bulunacağız. Bütün bunları yapabilmemiz için önce derneğimizin çatısı altında bir kurul oluşturacağız. Oluşturulacak kurul, 14 Haziran pazar günü saat 14.00’de Odense şehrindeki Syddansk (Odense) Üniversitesinde, ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıya katılım ücretsizdir. Danimarka’da sağlık alanında görevli tüm akademisyenler davetlidir. Üniversitede öğrenci olanlar da katılabilirler” dedi. Mehmet bahadır Dağlı, Danimarka’da yaşayan Türklerin, özellikle birinci neslin dil sorunu nedeniyle sağlık alanında büyük güçlüklerle karşılaştıklarını, yaşanan sorunlar arasında, yanlış ilaç kullanmaktan yanlış ameliyata kadar hayati önem taşıyan sorunlar bulunduğunu söyledi.

DTAU-RUC er stiftet

10608390_1577804552477226_1585809134789734442_o 11051787_1577804622477219_4274835354823325974_o

Vi vil med glæde lancere at Dansk-Tyrkisk Akademiker Union på Roskilde Universitet hermed er etableret, og lokalbestyrelsen er valgt. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, for at hjælpe mange flere unge med oprindelse i Tyrkiet får en uddannelse på Roskilde Universitet.
DTAU-RUC vil derudover være din lokale studenterorganisation ved Roskilde Universitet. Alle studerende på RUC med oprindelse i Tyrkiet er velkommen i vores forening, for at danne et stærkt social og fagligt netværk sammen.

Lokalbestyrelsen for DTAU-RUC
Formand: Cemile Arslan, Virksomhedsstudier & Sundhedsfremme
Næstformand: Onur Kinisiz, Psykologi & Filosofi
Sekretær: Macide Pinar, Virksomhedsstudier & Kommunikation
Kasserer: Hülya Ôzcan, Civil Økonom
Kommunikation: Raziye Sadol, Lærer studerende
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Eda Sadol, Lærer studerende
Derya Tamer, Humanistisk Bachelorstuderende

DTAU-KU er stiftet

11148470_1576565425934472_4121643883415772391_n

Vi vil med glæde lancere at Dansk-Tyrkisk Akademiker Union på Københavns Universitet hermed er etableret, og lokalbestyrelsen er valgt. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, for at hjælpe mange flere unge med oprindelse i Tyrkiet får en uddannelse på Københavns Universitet.
DTAU-KU vil derudover være din lokale studenterorganisation ved Københavns Universitet. Alle studerende på KU med oprindelse i Tyrkiet er velkommen i vores forening, for at danne et stærkt social og fagligt netværk sammen.

Lokalbestyrelsen for DTAU-KU
Formand: Semiha Afacan, Mellemøstens studier –Tyrkisk
Næstformand: Eda Güven , Matematik – Økonomi
Sekretær: Baki Akcapinar, historie
Kasserer: Yasin Yalınız, Bioteknologi
Kommunikation: Esra Güler, jura
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Kübra Benli, Mellemøstens studier-Tyrkisk
Yakup Yurt, Mellemøstens studier-Tyrkisk

DTAU-CBS er stiftet

11164682_1576574252600256_4411725833822297431_o
Vi vil med glæde lancere at Dansk-Tyrkisk Akademiker Union på Copenhagen Business School blev etableret i søndags, og lokalbestyrelsen er valgt. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og gøre et fremragende stykke arbejde for at hjælpe mange flere unge med oprindelse i Tyrkiet, at få sig en uddannelse på Copenhagen Business School.
For at danne et stærkt socialt og fagligt netværk, er alle studerende på Copenhagen Business School med oprindelse i Tyrkiet velkommen i vores forening.

Lokalbestyrelsen på DTAU-CBS:
Formand: Mehmet Salih Demir, HD 2. del – Regnskabsanalyse & Økonomistyring
Næstformand: Mehmet Köse, Cand. Merc. Aud
Sekretær: Kadir Türkyilmaz, Cand. Merc. FIR
Kasserer: Arif Aygar, Cand. Merc. Aud
Kommunikation: Mine Duvarci, Cand. Soc. i politisk kommunikation og ledelse
Menige bestyrelsesmedlemmer:
Murat Demir, HD 1. Del
Hatice Göbel, HD 1. Del