Vejen til Succes 2.0

Vejen til Succes 2.0

Torsdag d. 2 november 2017 afholdte Dansk Tyrkisk Akademiker Union arrangementet, Vejen til Succes 2.0, hvor to spændende profiler, Musa Kekec og Imran Rashid, fortalte deres historier.

Arrangementet blev indledt med en velkomst af formanden, Mehmet Salih Demir. Formanden fortalte kort om foreningens formål, vision og værdier. Efterfølgende blev Musa Kekec inviteret op på scenen, som den første oplægsholder.

Musa Kekec arbejder til dagligt hos Novo Nordisk, hvor han startede som kontorelev for 16 år siden, og er Team Leder i dag. Derudover sidder han i kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, hvor han er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Musa fortalte om hans rejse i den frivillige verden, hvor han for mange år siden var med til at stifte en landsforening. Gennem hans frivillige arbejde indser Musa, hvor meget det udvikler ham som person. Særligt fremhæver Musa, at det at give noget videre til andre mennesker har været særligt motiverende for ham. Hans motivation i den frivillige verden er blevet bemærket, hvorfor han er udnævnt som frivillighedsambassadør for Danmark.

Afslutningsvis rundede Musa oplægget af med, hvilke faktorer der har bidraget til hans succes og det har været ærlighed, bevidsthed om sine styrker og svagheder, netværk, hårdt arbejde, samt det at have en Plan B.

Musas oplæg blev afsluttet med en kort pause, hvor der blev serveret kaffe og kage samt deltagerne fik muligheden for at netværke med hinanden.

Efter pausen var det Imran Rashids tur til, at fortælle om hans historie. Imran er speciallæge, innovationschef, IT-iværksætter, forfatter og foredragsholder.

Imran indleder hans oplæg med, at fortælle om at han i hans unge dage har været landsholdskæmper i 9 år indenfor Taekwondo, hvilket har lært ham meget om respekt, disciplin og selvværd, som han har taget med sig i hans professionelle karriere.

Imran opdager gennem hans daglige arbejde, som praktiserende læge, at der er en del patienter der klager over søvn- og koncentrationsproblemer, hvilket giver anledning til, at han vil undersøge hvordan digitalisering, smartphones og den konstante tilgængelighed af informationer påvirker os. Undersøgelsen resulterer i udgivelsen af hans bog, Sluk – kunsten at overleve i en digital verden.

Til sidst fik deltagerne mulighed for at købe en signeret udgave af bogen Sluk – kunsten at overleve i en digital verden.

Arrangementet blev afsluttet med overrækkelse af gaver til oplægsholderne.

Formand: Mehmet Salih Demir

Vejen til Succes 2.0

Citater af Musa Kekec

Uddannelse er vigtigt, men det er ligeså vigtigt at tage ansvar og være aktiv i samfundet.”

”Familie betyder alt. Det er derfor vigtigt for din succes at der er opbakning og støtte på hjemmefronten.

Citater af Imran Rashid

”Det er vigtigt under rejsen, at man har evnen til at sige nej til ting man har lyst til, men ja til ting man skal.”

”Du skal aldrig sætte begrænsninger for dig selv og aldrig sige nej til dig selv. Start med hvorfor ikke.”

”I skal ikke forvente at nogen kommer løbende, prikker jer på skulderen og kommer succes ned i lommen på jer.”

Vejen til Succes 2.0

 

Vejen til Succes 2.0

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for Tyrkiske Borgere i Udlandet

Møde med Direktoratet for Tyrkiske Borgere i Udlandet

I dag afholdte vi et møde med Direktoratet for Tyrkiske Borgere i Udlandet.

Det var et introduktionsmøde, hvor vi præsenterede vores forening, og snakkede om hvad DTAU vil gøre for borgere med oprindelse fra Tyrkiet i Danmark.
Derudover takker vi Direktoratet for et udbytterigt møde, hvor vi drøftede mulige samarbejdsområder, med henblik på at fremme uddannelses- og karrieremulighederne for de unge akademikere med oprindelse fra Tyrkiet i Danmark.

“Fra idé til succes afholdt med succes”

Torsdag d. 11. maj 2017

fik vi afholdt vores arrangement ”Fra idé til succes”, hvor vi havde fokus på iværksætteri. I den anledning havde vi inviteret 2 succesfulde og inspirerende iværksættere ind som oplægsholdere.
Først og fremmest vil vi gerne takke de omkring 50 fremmødte til arrangementet på CBS. Derudover vil vi særligt takke vores oplægsholdere, Mads Lønnberg fra Nøddebazaren og Haktan Bulut fra Fullrate for at afsætte tid til dette spændende arrangement.

I den kommende fremtid vil fortsætte med at arrangere lignende lærerige og spænende arrangementer. Så følg os på www.dtau.dk og vores Facebook-side: Dansk-Tyrkisk Akademiker Union for at holde dig opdateret.

Hvis i har ris og ros eller blot forslag til hvilke emner i ønsker at vi sætter fokus på, bedes i sende én mail til info@dtau.dk

Vi har løbende brug for nye ildsjæle, som vil være en del af vores forening. Så hvis du har tid, lyst eller kender nogle, som er interesseret i at være aktiv i foreningen, er I ligeledes meget velkommen til at kontakte os på mail indholdende et par linjer om jer selv og jeres motivation.

1. Søndagsnetværk afholdt

Søndag d. 2. april 2017 kl. 13:00 slog vi dørene op for vores første “Søndagsnetværk”.

Oplægsholderen var Deniz Özcan, Teamleder i konsulentvirksomheden Azets, som gav et indspark om vejen fra “Trainee til Teamleder”. Han havde endvidere udarbejdet nogle case-spørgsmål som blev drøftet i forskellige grupper af 7-8 personer. 

Vi takker alle de 40 deltagende for deres engagement samt spørgelyst, og glæder os til at afholde vores 2. søndagsnetværk, forhåbentlig inden sommerferien. 

Hold derfor gerne øje med siden, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, og blev opdateret med de seneste nyheder.

Ekstraordinært årsmøde d. 26. februar 2017

Den 28. februar har vi afholdt vores ekstraordinære årsmøde, og i den anledning er vores vedtægter blevet opdateret. Vi takker alle de deltagende.
I september 2017 afholder vi vores ordinære generalforsamling herefter kaldt årsmøde, hvor der vil blive valg til hovedbestyrelsen, samt lokalbestyrelsernes formandsposter.
Såfremt du er interesseret i at give et bidrag, så kan du allerede nu begynde med at overveje om DTAU er noget for dig. Derfor vil det være en god idé at deltage til vores arrangement  d. 2. april helt gratis, det kan du læse mere om her: https://www.facebook.com/events/1932805766939387/

Du kan læse vores opdaterede vedtægter på:
http://dtau.dk/om-dtau/vedtaegter/

DTAU-SDU 1. ordinære generalforsamling 2016

Fredag den 22. april afholdte DTAU-SDU sin første ordinære generelforsamling for perioden 2016/2017, hvor lokalforenings bestyrelsesmedlemmer blev valgt.
DTAU-SDU vil i denne periode have fokus på arrangementer, der kan være medvirkende til at danne et netværk for studerende på Syddansk Universitet. Ydermere vil DTAU-SDU arbejde på at inspirere vore unge til at tage en videregående uddannelse.
Vore bestyrelsesmedlemmer på SDU venter spændt med at komme i gang for den nye periode.
For at danne et stærkt socialt og fagligt netværk, er alle studerende på Syddansk Universitet med oprindelse i Tyrkiet velkommen i vores forening.

Opdragelsesstile og motivation i familie

Foredrag om opdragelsesstile og motivation i familien

Lørdag d. 30. januar afholdte Cand.pæd.antropolog og Adjunkt Nurcan Celik samt Pyskolog Hilal Dogan foredrag.
Hilal Dogans oplæg var om opdragelsestile samt hvilken indflydelse disse har på børns udvikling. Hun uddybede de forskellige opdragelsesstile med forklarende billeder og videoklips.

Nurcan Celik fik snakket om vigtigheden af kommunikationen i familien, samt hvordan forældrene på en anerkendende stil kan være motiverede for deres børn i forbindelse med deres uddannelse.

Vi takker begge vores oplægsholdere, samt alle vores deltagende gæster for deres deltagelse, og ser frem til vores kommende begivenheder fremover.

 

mix

Foredrag – Selvværdets betydning og motivation

Foredrag d. 10. januar 2016:

DTAU-SDU fik afviklet sit første arrangement, hvor psykolog Gülşah Çeliker afholdte et oplæg om børn og unges selvværd samt folkeskolelærer Ismail Altıntaş der ligeledes holdte oplæg om vigtigheden af skole-hjemsamarbejdet.
Psykolog Gülşah Çeliker gennemgik Erikson-modellens forskellige faser der går fra 0-17 års alderen. Det er en otte fases udvikling der beskriver forskellige dilemmaer et barn går gennem. Igennem oplægget kom hun ind på to overordnede overskrifter, “lykkelige børn” og “fejltagelserne ved opdragelse af barnet”.
Med de overskrifter lavede hun en sammenligning og belyste plenum, hvilken metode der er den rette for at øge barnets selvværd og dermed også dets lykke. Hendes oplæg sluttede af med at plenum skulle inddeles to og to i grupper og diskutere tre metoder, som støtter et barns udvikling. Bagefter havde grupperne mulighed for at fortælle, hvad de kom frem til.
Folkeskolelære Ismail Altıntaş tog udgangspunkt i to relevante punkter. 1) folkeskolens formålsparagraf og 2) skolebestyrelsesvalget. Han opstillede to modeller med hensyn til børneopdragelse og synet på skolen, henholdsvis i Tyrkiet og i Danmark. Folkeskolelovens paragraf 1 understreger vigtigheden af samarbejdet mellem forældrene og skolen, for at give børn kundskaber og færdigheder. Han påpegede opdragelsen i de tyrkiske hjem, hvilket som konsekvens kunne fører til udfordringer ved barnets opvækst. Han understregede at ansvaret og rettighederne skal øges i takt med deres opvækst.
Vi takker alle vores gæster, samt oplægsholderne Psykolog Gülşah Çeliker og Folkeskolelærer Ismail Altıntaş for at dele ud af deres værdifulde viden og erfaring.

 

mix

Oplæg af Arif Dogan om ’stresshåndtering’

Lørdag den 5. December 2015 havde vi fornøjelsen af at byde tyrkisk ekspert indenfor stresshånderting, Arif Dogan, velkommen til et foredrag vedr. stress på Københavns Universitet. Dette var første arrangement for DTAU-KU, og desuden første gang Arif Dogan fik holdt et foredrag i Danmark.

Arrangementet blev skudt i gang med en velkomst- og åbningstale af formanden for DTAU-KU, Eda Güven. Herefter kom Stifter og Formand for DTAU, Mehmet Bahadir Dagli, op på talerstolen og fortalte om DTAU som organisation.

Formandens præsentation af DTAU afsluttedes og herefter indledtes det store emne omkring ”stress” med Ali Arif Dogan, som har ekspertise samt 25 års erfaring i netop dette emnefelt. Ali Arif Dogan fik svaret på spørgsmål som hvad er stress & hvordan påvirker det vor liv? Hvordan kan unge studerende effektivt forebygge stress i eksamenssituationer? mm. I tråd med dette vendte han fokus på forældre og deres rolle i forhold til deres børns psyke og tilstand i perioder, hvor stress og bekymringer dominerer. Afslutningsvis afholdtes en ’spørge-runde’, hvor deltagere kunne få svar på deres spørgsmål. Arif Dogan gav, i sine sidste ord, enkelte bud på, hvordan man som ung eller forælder kan håndtere stress og derved drage fordel af det.

Vi vil først og fremmest takke Arif Dogan for hans velinspirerende foredrag, og sidst men ikke mindst takke alle, som tog tid til at deltage til vores første arrangement på Københavns Universitet.

På gensyn.

DTAU-KU Lokalbestyrelse

Danimarka‘da ilk kez sunum yapan ünlü eğitimci pedegog Ali Arif Doğan, 5 Aralık Cumartesi günü Kopenhag Üniversitesinde değerli katılımcılarımızla buluştu.

Programımız DTAU-KU Başkanı Eda Güven’in açılış konuşması ile başlayıp ardından DTAU Kurucusu ve Başkanı Mehmet Bahadır Dağlı’nın derneğimizi tanıtmasıyla devam etti.

Dernek tanıtımının ardından Sayın Ali Arif Doğan Bey‘in ‘’Stres ve Kaygı“ konulu sunumu yer aldi. Sunumda öne çıkan bazı konular, stresin ne olduğu ve hayatımızı nasıl etkilediğini, gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında yaşadıkları stres ve kaygıları ve bu dönemlerde nasıl daha verimli çalışabilecekleri idi. Bunların dışında ailelerin kaygılarını nasıl kontrol altında tutmaları gerektiğini ve  çocuklarına nasıl bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini anlatan Ali Arif Dogan Bey son olarak stresten nasıl faydalanılabileceğini ve arınılabilineceğini bizlere belirtti. Programımız Sayın Ali Arif Dogan Bey‘in değerli katılımcılardan gelen soruları cevaplaması ile sona erdi.

Değerli Hocamız Ali Arif Doğan Bey’e sunumu ve siz degerli halkimiza katilimlariniz ve destekleriniz için sonsuz teşekkürler.

Gelecekteki etkinliklerimizde görüşmek üzere.

DTAU-KU Yerel Yönetimi

DTAU Landsmøde 2015

Søndag d. 29. november afholdte vi vores første Landsmøde i DTAU på Syddansk Universitet i Odense, for at styrke vores fokus på vores formål, mission, vision samt styrke det interne sammenhold i DTAU med henblik på at øge det interne samarbejde.
Dette gjorde vi ved hjælp af forskellige øvelsesværktøjer med høj prioritering af interaktion blandt bestyrelsesmedlemmerne fra alle vores syv lokalforeninger tværs over landet.

Landsmødet var præget af en høj positiv energi, og vi havde en fælles enighed og forståelse for foreningens rammer, hvorefter vi også fastsatte kursen for 2016.