Her er en liste over de oftest stillede spørgsmål om foreningen. For mere information kan du skrive til os på info@dtau.dk.

FAQ

Hvornår blev DTAU stiftet?

DTAU blev stiftet 5. april 2015 af en håndfuld dansk-tyrkiske akademikere, som fik etableret syv lokalforeninger tværs over landet og satte foreningens rammer. Alt dette skete med en ihærdig indsats på kun én måned.

Hvorfor har i stiftet DTAU?

Vi følte et behov for et akademisk netværk, uden partipolitisk eller religiøst tilknytning, hvor alle akademikere med oprindelse fra Tyrkiet kunne føle sig velkommen. Dette fællesskab vil med sine initiativer være med til løse de udfordringer dansk-tyrkiske borgere oplever i det danske samfundet. Vi mener vi som akademikere kan bidrage med et højt niveau af viden og kompetencer, der kan løse en del af udfordringerne uddannelses- og erhvervsmæssigt. Dernæst så vi et behov at motivere og hjælpe flere danske-tyrkiske borgere til at tage en videregående uddannelse.

Hvem kan være medlem af DTAU?

Alle dimittender og studerende på en videregående uddannelse, som har oprindelse fra Tyrkiet.

Hvorfor er det kun for akademikere fra Tyrkiet?

Når man har den samme baggrund, oplever man ofte mange af de samme udfordringer gennem sit liv, derfor spiller den kulturelle baggrund en væsentlig rolle for de ting vi gerne vil opnå i foreningen.

I og med vi kommer fra det samme kulturelle bagland står vi ofte overfor mange af de samme udfordringer uddannelses- og erhvervsmæssigt, og der kan vi hjælpe hinanden gennem erfarings- og vidensdeling. Det er nemmere for dansk-tyrkiske akademikere at forholde sig til udfordringerne som dansk-tyrkiske borgere oplever i Danmark end nogle som ikke kender til kulturen.

Det handler ikke om, at vi vil udelukke alle de andre borgere eller akademikere med anden kulturel baggrund, men det er et spørgsmål om at vi har vores ekspertise i dansk-tyrkisk kultur. Vi ville ikke kunne hjælpe folk fra kulturer som vi ikke kender nok til.

Hvordan fungerer DTAU?

Vi er en frivillig, non-profit, landsdækkende forening, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen til årsmødet hvert år 1. påskedag. Hovedbestyrelsen består fem hovedbestyrelsesmedlemmer, der varetager den strategiske og administrative daglige ledelse. Derudover har hver af de syv lokalforeninger enten mindst fem eller højst syv lokalbestyrelsesmedlemmer inklusiv formanden, som vælges til Hovedbestyrelsens årsmøde. Lokalforeningerne er primært ansvarlige for at arrangere de fastsatte årlige arrangementer.

Hvor går medlemskabskontingentet på de 120 kr. til?

Kontingentet dækker udgifter i forbindelse med vores arrangementer, og går derfor til forplejning, samt udgifter i forbindelse med drift af hjemmeside, system, bank, folders, brochure, visitkort, transport m.m. for at vi kan få stablet et udbytterigt arrangement på benene for dig som medlem.

Mangler du at få svar på dit spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte os på info@dtau.dk.
Vi svarer hurtigst muligt.