Foredrag – Selvværdets betydning og motivation

Foredrag d. 10. januar 2016:

DTAU-SDU fik afviklet sit første arrangement, hvor psykolog Gülşah Çeliker afholdte et oplæg om børn og unges selvværd samt folkeskolelærer Ismail Altıntaş der ligeledes holdte oplæg om vigtigheden af skole-hjemsamarbejdet.
Psykolog Gülşah Çeliker gennemgik Erikson-modellens forskellige faser der går fra 0-17 års alderen. Det er en otte fases udvikling der beskriver forskellige dilemmaer et barn går gennem. Igennem oplægget kom hun ind på to overordnede overskrifter, “lykkelige børn” og “fejltagelserne ved opdragelse af barnet”.
Med de overskrifter lavede hun en sammenligning og belyste plenum, hvilken metode der er den rette for at øge barnets selvværd og dermed også dets lykke. Hendes oplæg sluttede af med at plenum skulle inddeles to og to i grupper og diskutere tre metoder, som støtter et barns udvikling. Bagefter havde grupperne mulighed for at fortælle, hvad de kom frem til.
Folkeskolelære Ismail Altıntaş tog udgangspunkt i to relevante punkter. 1) folkeskolens formålsparagraf og 2) skolebestyrelsesvalget. Han opstillede to modeller med hensyn til børneopdragelse og synet på skolen, henholdsvis i Tyrkiet og i Danmark. Folkeskolelovens paragraf 1 understreger vigtigheden af samarbejdet mellem forældrene og skolen, for at give børn kundskaber og færdigheder. Han påpegede opdragelsen i de tyrkiske hjem, hvilket som konsekvens kunne fører til udfordringer ved barnets opvækst. Han understregede at ansvaret og rettighederne skal øges i takt med deres opvækst.
Vi takker alle vores gæster, samt oplægsholderne Psykolog Gülşah Çeliker og Folkeskolelærer Ismail Altıntaş for at dele ud af deres værdifulde viden og erfaring.

 

mix