Direktoratet for Tyrkiske Borgere i Udlandet

Møde med Direktoratet for Tyrkiske Borgere i Udlandet

I dag afholdte vi et møde med Direktoratet for Tyrkiske Borgere i Udlandet.

Det var et introduktionsmøde, hvor vi præsenterede vores forening, og snakkede om hvad DTAU vil gøre for borgere med oprindelse fra Tyrkiet i Danmark.
Derudover takker vi Direktoratet for et udbytterigt møde, hvor vi drøftede mulige samarbejdsområder, med henblik på at fremme uddannelses- og karrieremulighederne for de unge akademikere med oprindelse fra Tyrkiet i Danmark.