Møde med Full House A/S

I dag afholdte vi et møde med Adm. Direktør, Nasip Gazier, for Full House A/S, som er én af Danmarks største grossister inden for fødevarebranchen.

Vi takker Nasip Gazier for et udbytterigt møde, hvor vi drøftede mulige samarbejdsområder, med henblik på at fremme karrieremulighederne for de unge akademikere med oprindelse fra Tyrkiet.

Derudover ønsker vi fortsat at besøge virksomheder, som kan have interesse i at øge samhandlen mellem Danmark og Tyrkiet. I er velkommen til at rette henvendelse til os på følgende mail adresse info@dtau.dk, hvis I kender nogle.