Om Dansk-Tyrkisk Akademiker Union

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union er en frivillig, non-profit, landsdækkende union, som stræber og arbejder for en positiv samt mere indflydelsesrig position i samfundet.
Vi består af studerende og færdiguddannede akademikere fra
7 lokalforeninger på henholdsvis 7 universiteter i Danmark som er følgende:
– Copenhagen Business School
– Danmarks Tekniske Universitet
– Københavns Universitet
– Roskilde Universitet
– Syddansk Universitet
– Aarhus Universitet
– Aalborg Universitet

Vi er partipolitisk og religiøst uafhængige samt neutrale, og byder naturligvis alle akademikere med oprindelse i Tyrkiet velkommen til vores union.

Vi er et dedikeret og stræbsom akademisk union, der vil fremme en aktiv deltagelse i samfundet af dansk-tyrkiske borgere. Vi arbejder sammen i et stærkt fællesskab, for at blive set, som en unik ressource med de kompetencer vi kan bidrage med i det danske samfund.

Vi stræber på at motivere, hjælpe og rådgive unge med oprindelse fra Tyrkiet i forbindelse med en videregående uddannelse, samt karrieremuligheder.
En videregående uddannelse er en langsigtet livsinvestering, da det er med til at danne et bredere livssyn, samt udvikling af evner og kompetencer.
Endvidere ønsker vi et øget kendskab af Tyrkiet i Danmark, og vil gerne bidrage til øget samarbejde på forskellige områder som f.eks. uddannelse, økonomi, teknologi, sundhed m.m.

Som den største minoritetsgruppe i Danmark, er det vigtigt at bidrage til et godt forhold mellem Danmark og Tyrkiet, til fordel for begge parter.