Tyrkiske studerende i landsdækkende forening

Kilde: www.CBSOBSERVER.dk |

En ny studenterorganisation har set dagens lys på CBS, men har også afdelinger på 6 andre danske universiteter. Fokus er i lige så høj grad på kommende studerende som på nuværende.

Dansk-Tyrkisk Akademiker Union (DTAU) handler om at sætte fokus på uddannelsesmuligheder for danskere med oprindelse i Tyrkiet.

For ca. 2 år siden fik Mehmet Bahadir Dagli (kandidat studerende på SDU) ideen til den nydannede organisation.

Mehmet oplevede at borgere med oprindelse fra Tyrkiet havde et dårligt i ry i medierne, og vidste at kun få unge med tyrkiske rødder tog en videregående uddannelse.

Med en ikke-højtuddannet forældregeneration, var der ikke særlig mange rollemodeller, og ikke særlig meget vejledning at finde for de unge. Det ville Mehmet Bahadir Dagli lave om på, og det var han ikke alene om.

5. april blev DTAU stiftet, og der er nu 49 bestyrelsesmedlemmer, fordelt på hovedbestyrelsen og de 7 lokalbestyrelser på de største danske universiteter CBS, KU, DTU, SDU, RUC, Aarhus universitet og Aalborg universitet.

Motiverende rollebilleder for de unge

Den 19. april blev det CBS’s tur til at få en lokalbestyrelse, og med Mehmet Salih Demir (HD 2. Del Regnskabsanalyse og Økonomistyring) på formandsposten er stilen klar.

Han er ikke i tvivl om at der er et behov i samfundet, som DTAU kan udfylde.

– Statistikkerne viser at folk med oprindelse fra Tyrkiet ikke klarer sig særlig godt i uddannelsessystemet. Det bunder alt ofte i at forældrene ikke har en videregående uddannelse og derfor ikke kan vejlede deres børn fyldestgørende, siger han og tilføjer:

– Der er desværre også en tendens til at vi med tyrkisk baggrund erhvervsmæssigt har et negativt image i samfundet, og bliver set som taxachauffører og pizzamænd. Vi vil gerne påvirke samfundets generelle syn på os, og vise de unge med tyrkisk baggrund at der er mange andre muligheder, og dermed motivere dem til at tage en længere videregående uddannelse.

De unge skal inviteres indenfor på universiteterne

I en kultur hvor traditionen sjældent leder de unge ind på en lang videregående uddannelse, er det nødvendigt at få brudt isen og vise hvad det vil sige at læse på universitetet – både overfor de unge, men i lige så høj grad overfor forældrene.

Det er det DTAU vil hjælpe med ved at invitere unge med oprindelse fra Tyrkiet og deres forældre indenfor på universiteterne. Her vil de fortælle om hvilke muligheder, der er, og hvad det egentlig vil sige at læse på universitetet.

Et netværk af muligheder

Når man har den samme baggrund, oplever man ofte mange af de samme udfordringer gennem sit liv, så selvom DTAU ikke handler om kultur mener Mehmet Salih Demir, at den spiller en væsentlig rolle:

– I og med vi kommer fra det samme kulturelle bagland står vi ofte overfor mange af de samme udfordringer uddannelses- og erhvervsmæssigt, og der kan vi hjælpe hinanden gennem erfarings- og vidensdeling. Det er nemmere for os at forholde os til udfordringerne end én som ikke kender til kulturen:

– Det handler ikke om, at vi vil udelukke alle de andre studerende med anden kulturel baggrund, men det er et spørgsmål om at vi har vores ekspertise i dansk-tyrkisk kultur, og vi ville ikke på samme måde kunne hjælpe folk fra kulturer som vi ikke ved noget nok om.

Vil gerne blive et talerør for en minoritetsgruppe

Et andet mål for DTAU er at blive en anerkendt organisation, der uden politisk eller religiøs tilknytning, men med ekspertise og viden kan udtale sig på vegne af en minoritetsgruppe der ofte kæmper mod fordomme.

– Hvis der er nogle aktuelle emner som berører os, vil vi gerne kunne gå ind på akademisk niveau og repræsentere vores befolkningsgruppe, samtidig med at vi har en neutral vinkel siger Mehmet Salih Demir.

Bygger bro mellem studerende og virksomheder

Et punkt hvor DTAU ligner mange af de andre studenterorganisationer, dog med et tvist, er når det gælder de studerendes netværk og muligheder udenfor studiet.

DTAU vil gerne hjælpe deres medlemmer, som allerede er i gang med en videregående uddannelse, med at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Helt præcis på den del af arbejdsmarkedet som linker Tyrkiet og Danmark sammen.

Som Mehmet Salih Demir forklarer: Her er der nogle mennesker som har en masse ressourcer indenfor sprog og kultur, som lige nu ikke bliver udnyttet, og vi mener at både studerende og virksomheder kunne få gavn af et samarbejde.

Paneldebatter og foredrag skal være byggestenene

Det er meget nemt at sige at man gerne vil bygge bro mellem studerende og virksomheder, men det kræver mere end bare ord. – og så alligevel ikke.

DTAU har vedtaget at der skal være minimum 5 arrangementer om året på hver af de 7 uddannelsesinstitutioner. De forskellige aktiviteter bliver så tilpasset de forskellige universiteter, og er gratis for deres medlemmer.

På CBS er planen ifølge Mehmet Salih Demir at lave paneldebatter og foredrag med forskellige erhvervsfolk der enten arbejder i eller med Tyrkiet. Derudover vil man forsøge at tage de studerende med ud på virksomhedsbesøg.

Hvordan bliver man medlem?

Som medlem i DTAU optages enhver, der har oprindelse i Tyrkiet, og er studerende eller dimittend fra en dansk videregående uddannelse. DTAU vil dog både afholde arrangementer for medlemmer men også arrangementer åbent for alle.

Der er et medlemsgebyr på 100,- årligt, som er med til at dække diverse udgifter til de forskellige arrangementer, såsom kaffe, leje af lokaler og lignende.

Hvis man er interesseret i at høre mere eller melde sig ind som medlem kan man skrive til info@dtau.dk eller gå ind på foreningens Facebookside.