Vejen til Succes 2.0

Vejen til Succes 2.0

Torsdag d. 2 november 2017 afholdte Dansk Tyrkisk Akademiker Union arrangementet, Vejen til Succes 2.0, hvor to spændende profiler, Musa Kekec og Imran Rashid, fortalte deres historier.

Arrangementet blev indledt med en velkomst af formanden, Mehmet Salih Demir. Formanden fortalte kort om foreningens formål, vision og værdier. Efterfølgende blev Musa Kekec inviteret op på scenen, som den første oplægsholder.

Musa Kekec arbejder til dagligt hos Novo Nordisk, hvor han startede som kontorelev for 16 år siden, og er Team Leder i dag. Derudover sidder han i kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, hvor han er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Musa fortalte om hans rejse i den frivillige verden, hvor han for mange år siden var med til at stifte en landsforening. Gennem hans frivillige arbejde indser Musa, hvor meget det udvikler ham som person. Særligt fremhæver Musa, at det at give noget videre til andre mennesker har været særligt motiverende for ham. Hans motivation i den frivillige verden er blevet bemærket, hvorfor han er udnævnt som frivillighedsambassadør for Danmark.

Afslutningsvis rundede Musa oplægget af med, hvilke faktorer der har bidraget til hans succes og det har været ærlighed, bevidsthed om sine styrker og svagheder, netværk, hårdt arbejde, samt det at have en Plan B.

Musas oplæg blev afsluttet med en kort pause, hvor der blev serveret kaffe og kage samt deltagerne fik muligheden for at netværke med hinanden.

Efter pausen var det Imran Rashids tur til, at fortælle om hans historie. Imran er speciallæge, innovationschef, IT-iværksætter, forfatter og foredragsholder.

Imran indleder hans oplæg med, at fortælle om at han i hans unge dage har været landsholdskæmper i 9 år indenfor Taekwondo, hvilket har lært ham meget om respekt, disciplin og selvværd, som han har taget med sig i hans professionelle karriere.

Imran opdager gennem hans daglige arbejde, som praktiserende læge, at der er en del patienter der klager over søvn- og koncentrationsproblemer, hvilket giver anledning til, at han vil undersøge hvordan digitalisering, smartphones og den konstante tilgængelighed af informationer påvirker os. Undersøgelsen resulterer i udgivelsen af hans bog, Sluk – kunsten at overleve i en digital verden.

Til sidst fik deltagerne mulighed for at købe en signeret udgave af bogen Sluk – kunsten at overleve i en digital verden.

Arrangementet blev afsluttet med overrækkelse af gaver til oplægsholderne.

Formand: Mehmet Salih Demir

Vejen til Succes 2.0

Citater af Musa Kekec

Uddannelse er vigtigt, men det er ligeså vigtigt at tage ansvar og være aktiv i samfundet.”

”Familie betyder alt. Det er derfor vigtigt for din succes at der er opbakning og støtte på hjemmefronten.

Citater af Imran Rashid

”Det er vigtigt under rejsen, at man har evnen til at sige nej til ting man har lyst til, men ja til ting man skal.”

”Du skal aldrig sætte begrænsninger for dig selv og aldrig sige nej til dig selv. Start med hvorfor ikke.”

”I skal ikke forvente at nogen kommer løbende, prikker jer på skulderen og kommer succes ned i lommen på jer.”

Vejen til Succes 2.0

 

Vejen til Succes 2.0